Jesteś w: O Firmie » Oferta

Oferta Wydrukuj tę stronę

Spółka poprzez sieć wodociągową dostarcza wodę głębinową ze Stacji Uzdatniania Wody w Szydłowcu dla ok. 100 Przedsiębiorców działających na terenie SSE oraz w jej pobliżu. Od wszystkich odbiorców wody z terenu SSE oraz przyległych dzielnic odbierane są ścieki sanitarne i oczyszczane w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Aktualnie oczyszczamy około 3000 m3 ścieków komunalnych na dobę przy maksymalnej zdolności oczyszczalni 5400 m3/dobę.     Do oczyszczania przyjmujemy także dowożone transportem samochodowym ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych z terenu miasta Mielca i okolic.

Spółka oferuje korzystne warunki odbioru i utylizacji ścieków sanitarnych z poza terenu strefy. Posiada odpowiedni sprzęt transportowy oraz wolne moce w oczyszczalni.

Oczyszczamy ścieki pochodzące z przemysłu:

Spółka eksploatuje także neutralizator N-9, w którym utylizuje się ciekłe odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Neutralizator funkcjonuje w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane.


Oferujemy również usługi wykonywania, remontów sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz usługi czyszczenia i serwisowania:

 

PobierzCennik usług transportowych i warsztatowych

 

PobierzCennik usług dystrybucji wody i odprowadzania ścieków