Jesteś w: O Firmie » Ekologia

Ekologia Wydrukuj tę stronę

Działanie EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Spółka prowadzi ciągłe działania mające na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

Wprowadziliśmy monitoring oraz codzienne badania odprowadzanych ścieków w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie przekroczenia norm. Wykonujemy rocznie ponad 3000 specjalistycznych badań odprowadzanych ścieków.

Działania kontrolne spowodowały znaczne zdyscyplinowanie dostawców ścieków, którzy w przypadku awarii natychmiast nas o tym powiadamiają. Umożliwia to szybkie likwidowanie awarii np. poprzez odcięcie przepływu za pomocą korków pneumatycznych, wyłapanie zanieczyszczeń i przetransportowanie do utylizacji transportem asenizacyjnym.

Dodatkowym czynnikiem wspomagającym oczyszczanie ścieków komunalnych i innych ścieków odprowadzanych poprzez kanalizację sanitarną jest zastosowanie koagulanta PIX.