Jesteś w: O Firmie

O Firmie Wydrukuj tę stronę

Właścicielem EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. jest FIZAN Spółek ARP S.A. Spółaka została powołana w czerwcu 2011 roku  do obsługi infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec jako zorganizowana część przedsiębiorstwa ze Spółki EURO-EKO Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 6.500.000,00 zł. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i obowiązujących przepisów prawa.


Misją EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o. jest działalność gospodarcza mająca na celu ochronę środowiska naturalnego. Wszystkie prowadzone w Spółce działania realizowane są w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Certyfikat ISO

Działalność Spółki obejmuje: